กระดาษ 45 แกรม

กระดาษ 45 แกรม

45-11
หนา 45 แกรม กว้าง 50  นิ้ว ยาว 1,500 เมตร
25-9
หนา 45 แกรม กว้าง 50  นิ้ว ยาว 1,000 เมตร
38-2
หนา 45 แกรม กว้าง 50  นิ้ว ยาว 1,500 เมตร
28-6
หนา 45 แกรม กว้าง 50  นิ้ว ยาว 1,500 เมตร
00-33
หนา 45 แกรม กว้าง 50  นิ้ว ยาว 1,500 เมตร
38-17 เอ็มบอส
หนา 45 แกรม กว้าง 50  นิ้ว ยาว 1,000 เมตร
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์